Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien avauspuhe 24.9.2021

By in
1086

Kuva: Terotemedia / Tero Takalo-Eskola

Vain kilpailu- ja menestymiskykyiset yritykset pystyvät ratkaisemaan globaaleja haasteita

Arvoisat yrittäjät, hyvät kutsuvieraat ja kumppanit, kära företagarna och vänner av företagande, dear friends,

Viimeinkin on tullut hetki, kun pääsemme jälleen kohtaamaan toinen toisiamme ja samalla juhlistamaan kaikkea sitä hyvää mitä yrittäjyys sisällään pitää. Viimeisten reilun puolentoistavuoden aikana liian moni meistä on joutunut elämään aikaa, jonka kuvaaminen yrittäjyyden nurjaksi puoleksi tai yrittämiseen kuuluvaksi epävarmuudeksi olisi härskiä vähättelyä. Aika, jolloin niin yhteiskunnan päätökset kuin ihmisten pelotkin ovat halvaannuttaneet monen yrittäjän liiketoiminnan on täysin poikkeuksellinen – ja toivottavasti sellaiseksi myös jää.

Haluan aloittaa puheenvuoroni kiitoksilla niille, jotka ovat mahdollistaneet tämän tapahtuman toteuttamisen. Suomen Yrittäjien henkilöstö, erityisesti tapahtumatiimi ja Keski-Suomen Yrittäjien joukkue: olette yrittäjäpäivien osalta joutuneet toimimaan jatkuvasti liikkuvan maalin ja epävarmuuden aiheuttamien paineiden keskellä. Haluan sydämestäni kiittää teitä siitä työstä mitä olette näiden Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien järjestämiseksi jo yli kahden vuoden ajan tehneet.

Haluan myös osoittaa mitä suurimmat kiitokseni Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien kumppaneille. Kuten tapahtumahenkilöstöltä myös teiltä on vaadittu uskoa ja sitoutumista tapahtuman toteutumiseen. Olette näidenkin päivien järjestelyjen osalta osoittaneet, kuinka korvaamattoman tärkeä merkitys yhteisen arvomaailman ja tavoitteen jakavilla valtakunnallisilla ja alueellisilla kumppanuuksilla on järjestömme toiminnalle ja yrittäjyyden puolesta tehtävälle työlle.

Kiitos kuuluu myös suomalaisille, sillä koronapandemian aikana olemme useaan otteeseen nähneet, kuinka ihmiset ovat halunneet olla henkilökohtaisilla teoillaan tukemassa rajoitusten ja pelkojen keskellä kamppailevia yrittäjävetoisia yrityksiä. Tällä on ollut suuri merkitys monen meistä selviytymiselle ja jaksamiselle.

Yritysten vastuullisuus on laajaa

Hyvät yrittäjäpäivien osallistujat

Vastuullisuus ja kestävyys ovat teemoja, jotka tulevat määrittämään yritysten menestymistä tulevaisuudessa yhä vahvemmin. Erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen tulee tavalla tai toisella näkymään jokaisen yrityksen toiminnassa, sillä valtioiden, rahoittajien ja asiakkaiden jo tekemien linjausten pohjalta voidaan sanoa, että muutoksia on odotettavissa sekä toiminnan kustannuksissa että markkinamahdollisuuksissa.

Vaikka muutoksiin ja kiristyviin vaatimuksiin liittyykin aina pelkoa ja epävarmuutta, niin on kuitenkin syytä todeta, että suomalaisilla yrityksillä on myös suuria mahdollisuuksia näihin vaatimuksiin vastaamisessa.

Tänään julkistetun Yrittäjägallupin mukaan 86 prosenttia yrittäjistä huomioi vastuullisuusajattelun toiminnassaan. Suomalaisten yritysten vastuullisuus on laajaa, sillä se pitää sisällään yhteiskunnan sääntöjen noudattamisen, verojen maksamisen ja työntekijöistä huolehtimisen lisäksi myös ympäristöön liittyvän vastuullisuuden.

Suomella ja suomalaisilla yrityksillä olisi siis huomattavasti annettavaa ja liiketoimintamahdollisuuksia ilmastohaasteiden ratkaisijana. Tämän toteutuminen kuitenkin vaatii sen, että myös yhteiskunnan taholta mahdollistetaan yritysten kilpailu- ja menestymiskyky. Suomen tulee omissa päätöksissään välttää maan sisäistä ylisääntelyä ja kilpailukyvyn tuhoavaa kustannusten nousua. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän yrittäjienkin tulisi kehittää omaa toimintaamme, mutta totuus on se, että vain kilpailukykyinen ja kannattava yritys voi investoida kehittämiseen ja uusiutumiseen.

Siirrytään siis sormilla osoittelusta ja poliittisesta poseerauksesta ratkaisuihin, jotka aidosti rakentavat kestävämpää maailmaa. Varmistetaan, että suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus kehittyä, uudistua ja menestyä.

EU:n kehityttävä, jotta se voi säilyttää hyväksyytävyytensä kansalaisten ja yritysten keskuudessa

Arvoisat yrittäjät

Me suomalaiset suhtaudumme myönteisesti EU-jäsenyyteen, mutta samalla näkyy myös paljon äänekästä kritiikkiä Euroopan Unionia kohtaan.

EU:ssa käydään parhaillaan tulevaisuuspohdintaa siitä, millaista unionia haluamme. Toivottavaa olisi, että myös Suomessa otettaisiin aktiivinen rooli ratkaisujen ja kehittämisehdotusten esittäjänä, ei vain jo tehtyjen päätösten kritisoijana.

Yritysten näkökulmasta EU:n tulisi toiminnallaan vahvistaa yrittämisen vapautta ja yritysten menestymistä. Liiallisen sääntelyn uhkana nimittäin on se, että se heikentää Euroopan kilpailukykyä ja houkuttelevuutta suhteessa kilpaileviin maanosiin. Sääntelyn ongelmana on myös se, että lisävelvoitteet tuppaavat kohdentumaan niihin, jotka jo nyt sääntöjen mukaan toimivat ja tiukan sääntelyn ympäristössä elävät. Kun taas vapaammin yhteisiin sääntöihin ja sopimuksiin suhtautuvissa maissa liialliseksi koetut säännöt jätetään huomiotta.

Toinen EU:n ongelma on jäsenmailta puuttuva vastuullisuus itse tekemiään sopimuksia kohtaan. Erityisesti tämä näkyy talouteen liittyvissä sopimuksissa. EU-maiden pitää pystyä noudattamaan itse tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia. EU:n tulee myös huomattavasti tarkemmin arvioida ja seurata myöntämänsä rahoituksen kohdentumista. Tällöin myös kansalaisten ja yritysten helpompi olisi helpompi hyväksyä unionin toiminta.

Näkisinkin mieluusti, että esimerkiksi EU:n jakamalle rahoitukselle asetettaisiin huomattavasti tarkempia ehtoja, jotta maiden rakenteissa tapahtuisi aitoa uudistumista. Ja tuloksia myös seurattaisiin. Mikäli uudistuksia ei tapahtuisi, muutettaisiin avustukset lainaksi. Näin olisi myös helpompi päästä eteenpäin keskustelussa siitä, mikä on hyväksyttävä alijäämän tai julkisen velan taso.

Suomen julkinen talous ja työmarkkinat tarvitsevat toimenpiteitä

Hyvät ystävät

Työtä riittää myös meillä Suomessa. Erityisesti velkaantumisen ja työmarkkinoiden kehittämisen osalta.

Katson erittäin huolestuneena maamme hallituksen kyvyttömyyttä huolehtia julkisen talouden kestävyydestä ja sitä kautta tämän maan tulevaisuudesta. Toki valtion osalta velkaportit ovat olleet auki jo pitkään, joten siltä osin mikään puolue ei pääse rehentelemään toiminnallaan, mutta nykyhallitus tuntuu purkaneen myös muurit porttien ympäriltä. Koronakriisi on tietysti osaltaan edellyttänyt velanottoa, mutta mielestäni ei ole vastuullista, että jatkuvasti kasvatamme syvenevän syömävelan kierrettä. Tämä maa ottaa liiaksi sellaista velkaa, joka ei uudista mitään, vaan pikemminkin siirtää päällä olevien ja yhä pahenevien ongelmien ratkaisua aina vuosi kerrallaan eteenpäin.

Myös työmarkkinoilla pitää tapahtua kehittymistä sekä järjestöjen että lainsäädännön puolella. On käsittämätöntä, että on ylipäänsä mahdollista pitää yrityksiä ja ihmisiä eriarvoisessa asemassa lain edessä vain sillä perusteella, kuuluvatko ne liittoihin vai eivät. Nykytilanne on paitsi eriarvoistava, myös sekä työntekijöiden että työnantajien valtavirran toiveiden vastainen.

Nyt metsä- ja teknologiateollisuudessa tehdyt ratkaisut ovat muuttamassa työmarkkinakenttää. Tämä onkin aidosti hetki, jolloin järjestöillä olisi mahdollisuus osoittaa vastuullisuutensa ja aidosti vapauttaa sopimista.

Ei kuitenkaan riitä, että järjestöt tekevät sopimuksia. Myös lainsäätäjän on kyettävä kääntämään katseensa suurteollisuuden ja järjestövallan ajasta nykypäivään. Muutos kohti vapaampaa sopimista on väistämätön, nyt on enää kyse siitä, kuinka pitkään Suomi hyväksyy oman menestymis- ja työllistämispotentiaalinsa tyhjäkäyntiä ja nykyisen kaltaista mihinkään johtamatonta jarrutusta.

Paljon on siis tehtävää, jotta Suomi voisi olla oman potentiaalinsa mukainen menestystarina. Se on kuitenkin varmaa, että yrittäjät tekevät vastuullisesti oman osuutensa ja enemmänkin.

Yrittäjäpäivät tarjoavat mahdollisuuden juhlistaa yrittäjyyttä

Arvoisat yrittäjät

Nyt meillä on kuitenkin käsillä viikonloppu, jonka aikana me yrittäjät saamme hetkeksi unohtaa kiireen – tai kiireettömyyden – aiheuttaman ahdistuksen ja rakentaa yhteistyötä ja ystävyyksiä yrittäjäkollegoiden kesken. Yrittäjäpäiviin kiteytyy hienosti Suomen Yrittäjien – Suomen suurimman elinkeinoelämän järjestön – keskeisin tarkoitus: tämä tapahtuma, jos mikä, on näyteikkuna suomalaiselle yrittäjyydelle, sisukkuudelle ja yrittäjien puolesta tehtävälle vaikuttamistyölle.

Nautitaan päivien sisällöstä ja juhlistetaan niin huomenna palkittavia valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajia, kuin kukin itseämme siitä, että olemme työllämme yhdessä rakentamassa tulevaisuuden Suomea. Näillä sanoilla toivotan teidät tervetulleeksi Jyväskylään ja julistan vuoden 2021 Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät avatuiksi. Kiitos että olet täällä!

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.