Myös järjestön ymmärrettävä omistajiaan

By in , , , , ,
1477

Kisailu Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajuudesta on kääntynyt loppusuoralleen. Tulevana perjantaina 19.10.2018 Turussa selviää lopputulos. Täytyy jo tässä vaiheessa antaa kiitokset kaikille teille, joiden kanssa minulla on ollut mahdollisuus käydä keskusteluja sekä Suomen että yrittäjäjärjestön tulevaisuudesta.

Vaalikeskusteluissa on puhuttu paljon siitä, että Suomen Yrittäjien, kuten kaikkien muidenkin järjestöjen, pitää uudistua. Liian helposti vaatimus uudistamisesta jää kuitenkin otsikkotasolle. Sanotaan, että meidän on ymmärrettävä yrittäjyyden ja maailman muutosta, mutta ei kerrota miten.

Olen itse ollut Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajana toimiessani tekemässä verrattain suuria uudistuksia sekä aluejärjestön hallinnossa että toiminnassa. Olemme yhdessä keskisuomalaisten yrittäjäluottamushenkilöiden ja toimistomme palkatun henkilöstön kanssa uudistaneet aluejärjestön toimintaa ja rakenteita vastataksemme omistajiemme – yrittäjien – nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Siksi haluan tässä kirjoituksessa nostaa pari kokemustani uudistamisesta ja muutosjohtamisesta koko järjestömme käyttöön.

Uudistuminen alkaa yhteisesti tiedostetusta tarpeesta

Ensimmäinen askel toiminnan tai rakenteiden uudistamiselle on se, että toiminnassa mukana olevat ihmiset tiedostavat ja hyväksyvät tarpeen uudistamiselle. Pelkkä yleinen vaatimus uudistamisesta ei riitä, vaan on oltava täsmällisempi: Miltä osin maailma ympärillä on muuttunut, tai muuttumassa, ja miltä osin tämä muutos vaikuttaa toimintaamme?

On väärin kuvitella, että ihmiset, joilla on vahva tunneside toimintaan, hyväksyisivät sen, että heille sanellaan uudistumisen kohteet ja toimenpiteet. Heidän pitää itse olla askel askeleelta sekä tiedostamassa että hyväksymässä muutoksen suunta, jotta myös heidän oma toimintansa muuttuisi.

Muutosvoimat ympärillämme

Käytännössä jokainen valistunut järjestö, yritys tai organisaatio käy jatkuvaa keskustelua siitä, miten toimintaa tulisi uudistaa, jotta se vastaisi jäsenistön tai asiakkaiden tarpeisiin. Teknologian kehittyminen ja siitä johtuva muutos ihmisten toimintatavoissa muokkaa myös järjestön jäsenyydelle asetettuja tarpeita. Siinä missä järjestöt ovat aiemmin, melkeinpä ainoina toimijoina, pystyneet tarjoamaan jäsenilleen sekä taloudellisia etuja että samanhenkisten ihmisten sosiaalisia verkostoja, nykyteknologia on tehnyt mahdolliseksi tyydyttää näitä tarpeita suoraan sosiaalisen median palveluissa ja muilla alustoilla. Järjestöjen on siis löydettävä tapa, jolla näistä lukuisista tarjolla olevista alustoista ”seulotaan” jäsenten käyttöön ne verkostoitumisen ja bisneksen kannalta parhaat sekä luodaan samalla uusia toimintamalleja itselle.

Yrittäjäjärjestössä keskustellaan paljon siitä, kuinka yrittäjyys ja yrittäjät ovat muuttuneet. On totta, että nyt yrittäjäksi lähtevien koulutustausta ja esimerkiksi kielitaito on keskimääräisesti korkeampi kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. On myös totta, että yrittäjyys on nykyään luonteva ja tavoiteltava tapa toimia, ei samassa määrin enää ideologinen valinta kuin kenties aiemmin. Käymieni keskustelujen perusteella uskallan kuitenkin samalla väittää, että edelleen yrittäjiä yhdistää samanlainen intohimo ja halu työtään kohtaan kuin aiempinakin vuosikymmeninä. Yrittäjien luonteessa ja ajatusmaailmassa ei siis ole tapahtunut käänteentekeviä muutoksia, vain mahdollisuuksien mittakaava ja sitä myötä uskallus esimerkiksi kansainvälistymiseen on kasvanut, olipa kyse sitten yksin toimivasta tai työllistävästä yrittäjästä.

Uudistaminen lähtee omistajien ymmärtämisestä

Mikään uudistamis- tai muutosprosessi ei onnistu mikäli omistajat eivät ole sen takana. Yrittäjäjärjestön uudistamista pohdittaessa onkin ensisijaisen tärkeää tunnistaa järjestön omistajaryhmät. Tärkein ryhmä ovat tietenkin jäsenyrittäjät. Jäsenyrittäjien tarpeita ja mielipiteitä voidaan kartoittaa tutkimuksilla, kyselyillä ja keskusteluilla. Jäsenet myös antavat selvän palautteen järjestön toiminnan hyödyllisyydestä, joka kerta tehdessään päätöksen jäsenmaksun maksamisesta, tai maksamatta jättämisestä.

Harvemmin tullaan aidosti ajatelleeksi, että yrittäjäjärjestön tärkeä omistajaryhmä ovat myös järjestön eri tasoilla toimivat luottamushenkilöt. Tämä yli 4 000 vaikuttajan joukko tuntee niin suurta rakkautta järjestön toimintaa kohtaan, että he ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa yrittäjyyden ja järjestön puolesta. Näiden ihmisten toimintaedellytykset ja tarpeet pitää huomioida muutenkin kuin juhlapuheissa. Luottamustehtävissä toimivat yrittäjät myös tietävät, että heidät on asetettu tehtäväänsä puolustamaan jäsenyrittäjien järjestölle asettamia toiveita ja tarpeita. He ovat todellisia omistajien edustajia ja samalla suurinta omistajan ääntä järjestössä käyttäviä toimijoita. Mikäli siis järjestö uudistamisen yhteydessä unohtaa luottamushenkilönsä, unohtaa se samalla omistajansa.

Kolmas vahvaa omistajuutta järjestön toimintaa kohtaan tunteva ryhmä on järjestön eri tasoilla toimiva palkattu henkilöstö. Harvassa organisaatiossa olen saanut kohdata niin suurella intohimolla ja sitoutumisella työhönsä suhtautuvia henkilöitä kuin yrittäjäjärjestössä. Mikäli yrittäjäjärjestö ei kykene uudistamistyössään huomioimaan myös tämän – vahvaa henkistä omistajuutta järjestöä kohtaan tuntevan – ryhmän toiveita ja tarpeita, niin uudistamisajatukset jäävät vain teorioiksi. Tästä Suomessa on surullisia esimerkkejä muun muassa Postin uudistamistyön muodossa.

Mitä siis haluan sanoa?

Uudistaminen on välttämätöntä, jotta järjestöllä voisi olla olemassaolon edellytykset myös tulevaisuudessa. Muutoksen tekemisen täytyy kuitenkin lähteä siitä, että kunnioitetaan omistajien sekä henkilöstön toimintaa ja motiiveja olla toiminnassa mukana. Kukaan ei halua käyttää aikaansa toimintaan, jossa ei koe saavansa arvostusta ajankäytölleen tai työlleen. Tämä koskee sekä järjestöjä että yrityksiä.

Suuri osa organisaatioiden ja yritysten muutosjohtamisen epäonnistumisista johtuu siitä, että muutosprosessit johdetaan laiskasti. Ajatellaan, että kyllä muutoksen tarve ymmärretään ja keskitytään vain markkinoimaan jonkun pienen ryhmän jossain keksimää ratkaisua. Tämä ei kuitenkaan sitouta, sillä ihmisten täytyy paitsi ymmärtää, myös sitoutua muutokseen myös toiminnan tasolla. Muutos ei pääty rakenteiden muuttamiseen tai teknisiin päätöksiin. Nämä ovat ainoastaan muutoksen mahdollistavia tekijöitä.

Suomen Yrittäjät on hieno ja uudistuva järjestö, jonka toiminta kehittää paitsi yrittäjyyttä myös koko maata. Yrittäjäjärjestö rakentaa toiminnallaan tulevaisuutta, joka mahdollistaa sekä nykyisten että tulevien yrittäjien olla omalla osaamisellaan ja intohimollaan kehittämässä yrittäjyyden menestystarinoita. Tämä on arvokasta työtä entistäkin paremman Suomen puolesta.

Leave a reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.